zonerama2

Registrácia

Stať sa plnohodnotným členom Slovenského skautingu znamená registrovať sa.

KEDY?

kedykoľvek počas roka

AKO?

REGISTRAČNÝ POPLATOK

POSTUP

1. vyplnenie registračného formulára

2. úhrada registračného poplatku

3. registrácia do informačného systému Tee-Pee 1

Registračný formulár2 je zasielaný vždy v e-mailovej správe na začiatku kalendárneho roka všetkým záujemcom.
Po jeho vyplnení a po úhrade registračného poplatku všetko ostatné vybavíme za Vás.

1 Do informačného systému Tee-Pee sa neregistruje člen samostatne, vykonáva to jeho vodca alebo iný na to určený člen oddielovej rady súčasne s ostatnými členmi. Prihlásiť sa do systému môže každý člen nad 18 rokov alebo jeho zákonný zástupca v prípade neplnoletosti. O prihlasovacie údaje požiadajte vodcu, radcu alebo iného člena oddielovej rady.

2 Registračný formulár nie je zverejňovaný širokej verejnosti z dôvodu zaužívaných interných postupov. Prosíme o jeho nešírenie. V prípade, že by ste sa stretli s osobou, ktorá by mala záujem prihlásiť seba alebo svoje dieťa na skauting, odporučte jej vyplnenie formulára na stránke https://skautivranov.sk/pridaj-sa/.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Síce skauting nie je obyčajný krúžok, napriek tomu vyžaduje každoročný, tzv. registračný poplatok do organizácie.

VÝŠKA POPLATKU

Výška poplatku nie je stála, z roka na rok sa najmä vplyvom inflácie mení.
Za rok 2023 mal poplatok výšku 18€.

SPÔSOB ÚHRADY

Poplatok je možné uhradiť:
v hotovosti (odovzdaním vodcovi, radcovi, inému členovi oddielovej rady),
prevodom na bankový účet.
Podrobnosti zasielame vždy v e-mailovej správe.

BENEFITY

V členskom poplatku sú zahrnuté výhody, poskytované SLSK.
základné úrazové poistenie na akciách organizovaných pod záštitou SLSK, • 4x ročne časopis, špecializovaný osobitne pre jednotlivé vekové kategórie, • zľavy k skautskému preukazu,zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách. SLSK tieto finančné prostriedky využíva tiež na organizáciu národných akcií, vzdelávacích akcií, projektov SLSK a pod.

RODINNÁ ZĽAVA

SLSK poskytuje rodinnú zľavu, či zľavu pre viacdetnú rodinu. Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku SLSK a to nasledovne: prvý člen - plná suma, druhý člen - plná suma, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) - 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov.

INFORMAČNÝ SYSTÉM TEE-PEE

Čo to je?

Slovenský skauting má pre správu svojich členov informačný systém Tee-pee.
Tee-pee slúži ako nástroj pre registráciu a evidenciu členov, no využitie má i pre samotných vodcov či radcov. Pri každom členovi je totiž možné evidovať jeho absolvované vzdelávania, splnené programové prvky či nadobudnuté ocenenia.

Prihlásiť sa do systému môže každý člen nad 18 rokov alebo jeho zákonný zástupca v prípade neplnoletosti. O prihlasovacie údaje požiadajte vodcu, radcu alebo iného člena oddielovej rady.

Pri prvom prihlasovaní požiadajte o prihlasovacie údaje vodcu, radcu alebo iného člena oddielovej rady.

Pri probléme s prihlásením sa taktiež obráťte na vyššie uvedené osoby.