zonerama2

Podporte nás!

Skauting funguje na dobrovoľníckej báze, čo znamená, že zdroj financií, ktorý máme k dispozícii je obmedzený.
Niekedy naši zapálení dobrovoľníci pri tvorbe programu narazia na materiálne, či finančné limity. Aj preto je každá forma podpory u nás vítaná. Pomáha nám tvoriť lepší program, rozširovať naše možnosti a zveľaďovať skautskú klubovňu.

Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €, čiže vaša daň za celý rok musí byť vyššia ako 150 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali. V prípade, že ste svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávali v prospech Slovenského skautingu, alebo konkrétne nášho oddielu, obráťte sa na Ústredie Slovenského skautingu, príp. priamo na nás.

Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

Otvorte si v prehliadači editovateľné Vyhlásenie a okrem Vašich údajov doň vpíšte nasledujúce údaje nášho oddielu:

 • Obchodné meno (Názov): Skauti Vranov n.o.
 • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • IČO: 52153126
 • Sídlo: Okulka 14/24, 09301 Vranov nad Topľou

Tlačivo si z prehliadača vytlačte priamo v tlačiarni, alebo si pomocou virtuálnej tlačiarne vytvorte needitovateľný PDF súbor. (Pozor, v prípade, že vyplnené tlačivo v prehliadači iba uložíte, stratíte všetky vyplnené položky)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2%/3% práve nám, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, adresu si nájdete tu.

Ak chcete venovať časť svojej dane nášmu zboru, výška Vašich 2% (3%) musí byť minimálne 3 €, čo znamená, že vaša daň za celý rok musí byť vyššia ako 150 €.

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

Ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a doložíte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete nášmu oddielu poukázať až 3% z dane. V prípade, že ste svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávali v prospech Slovenského skautingu, alebo konkrétne nášho oddielu, obráťte sa na Ústredie Slovenského skautingu, príp. priamo na nás.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte doň údaje nášho oddielu: 

 • Obchodné meno (Názov): Skauti Vranov n.o.
 • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • IČO: 52153126
 • Sídlo: Okulka 14/24, 09301 Vranov nad Topľou
Riadne vyplnené daňové priznanie buď odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska. Do tohto termínu musíte aj uhradiť daň z príjmov, inak daňový úrad 2% (3%) neposkytne.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2%/3% práve nám, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
 • Adresu daňového úradu podľa Vášho bydliska nájdete tu.

V prípade, že ste sa ako firma rozhodli venovať 2% z Vašich daní nášmu oddielu, minimálna výška musí byť 8 €.

Vypočítajte si vaše 1% (resp. 2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov.

Kedy môžete venovať 1% a kedy 2%?

Ak právnická osoba (firma) v uplynulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane – v takom prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v uplynulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v nasledujúcom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – v takom prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (resp. 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti uveďte údaje o našom oddiele: 

 • Obchodné meno (Názov): Skauti Vranov n.o.
 • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • IČO: 52153126
 • Sídlo: Okulka 14/24, 09301 Vranov nad Topľou

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie buď odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska. Do tohto termínu musíte aj uhradiť daň z príjmov, inak daňový úrad 2% (3%) neposkytne.

Poznámky

 • IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Adresu daňového úradu podľa Vášho bydliska nájdete tu.

INÁ FORMA PODPORY

Materiálna pomoc

Čo nám pomôže ako pri celoročnej činnosti, tak aj na tábore:
• kancelárske potreby • trvanlivé potraviny (čaje, sirupy, džemy, cestoviny, strukoviny …) • hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky …) • skautské potreby (stany, kompasy, lampáše, baterky, …) • tábornícke potreby (spacáky, karimatky, deky, ešusy ...) • spoločenské hry • a iné

Finančná podpora

• členstvo v Slovenskom skautingu (viac TU)
• finančný dar
Názov banky: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK70 0900 0000 0051 8563 1062
SWIFT/BIC: ‎GIBASKBX
Variabilný symbol: 2023
Konštantný symbol: 0558
Správa pre prijímateľa: DAR, „meno“

Služby

(oceníme akúkoľvek zľavu)
• nákladné auto (prevoz materiálu)
• skladové priestory
• potlač tričiek
• tlač a kopírovanie dokumentov, fotografií
• šitie šatiek
• a iné

Vaša pomoc, samozrejme, nemusí byť len hmotná.

Oceníme taktiež vaše tipy, námety a postrehy, ktoré by nám mohli pomôcť vychovávať mladých ľudí ešte kvalitnejšie a lepšie!

Máte k dispozícii niečo z vyššie uvedeného?
Chceli by ste nás podporiť nejakým iným spôsobom?

OZVITE SA NÁM!