Podporte nás!

Aby sme mohli dosiahnuť naše ciele, potrebujeme aj vašu pomoc. Nie je predsa najlepšou myšlienkou podporiť tých najdôležitejších? Našu mládež?
Vaša pomoc nemusí byť len hmotná. Oceníme taktiež vaše tipy, námety a postrehy, ktoré by nám mohli pomôcť vychovávať mladých ľudí ešte kvalitnejšie a lepšie 🙂

Darujte nám 2% z dane:

Pokiaľ máte záujem podporiť túto myšlienku výchovy mládeže cestou skautingu, tak venujte svoje 2% z dane (ktoré inak prepadnú v prospech štátu, našej vláde 😁) nám!

Vaše 2% nám môžte darovať vyplnením tohto formuláru.

Alebo vyplnením tohto formuláru s údajmi:

 názov organizácie: Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
typ organizácie: občianske združenie
IČO: 37792725
sídlo: V. Clementisa 16
         080 01 Prešov

Postup pre zamestnancov:

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplnte Formulár na poukázanie 2% (3%) z dane pre Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie z bodu 3 b)
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 9. Ak chcete venovať svoje 2/3% 1.oddielu Lipy Vranov, sumu, ktorá Vám vznikla, dajte vedieť vodcovi oddielu, aby peniaze neostali v oblasti!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 percentá z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v úvode článku.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie***doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie z bodu 1 a)
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 6. Ak chcete venovať svoje 2/3% 1.oddielu Lipy Vranov, sumu, ktorá Vám vznikla, dajte vedieť vodcovi oddielu, aby peniaze neostali v oblasti!

 

 

Ď A K U J E M E !

Pridaj komentár