zonerama2

Kontakt

ODDIELOVÁ RADA

Miroslav Leško

vedenie družín

+421 918 694 220 miroslavlesko5@gmail.com

Igor Caban

vedúci oddielu

+421 908 363 707
igorcaban1@gmail.com

Tomáš Škoviera

zástupca vedúceho oddielu
administratíva

+421 950 419 552
t.skoviera@gmail.com

Katarína Škovierová

administratíva

+421 950 419 565
k.skovierova@gmail.com

VEDENIE DRUŽÍN

Anna Madurová

radkyňa družiny Lasice

+421 909 192 628
lasice@skautivranov.sk

Barbora Fialová

radkyňa družiny Červené pandy

Michal (Digi) Ihnát

radca družiny Sovičky

+421 915 141 848
sovicky@skautivranov.sk

Katarína Škovierová

radkyňa patroly Los Amigos

+421 950 419 565
losamigos@skautivranov.sk

Martina (Marťan) Kačmárová

radkyňa družiny Vydry

+421 911 650 625
vydry@skautivranov.sk

KDE NÁS NÁJDETE

Slovenský skauting

1. oddiel Lipy Vranov nad Topľou

Sídlisko 1.mája, A/1
09301, Vranov nad Topľou
skautivranov@skautivranov.sk
Číslo účtu (Fio Banka): 2400706757

IBAN: SK58 8330 0000 0024 0070 6757

Ako sa k nám dostať?

MHD, zastávka Sídlisko 1. Máj