zonerama2

O nás

Lipa – strom s pevnými koreňmi. Sú sťa naša bohatá história, na ktorú by sme rozhodne nemali zabúdať. Vyrastá do výšin – pripravuje nás na budúcnosť. Jej veľká koruna, tvorená mnohými konármi, ktoré v súdržnosti drží pevný kmeň, pripomína celosvetovú organizáciu skautingu. Lipové listy v tvare srdca symbolizujú lásku a priateľstvo, ktoré vládne medzi všetkými nami, skautmi, na celom svete.

ODDIEL

V súčasnosti je domovom pre 2 vĺčiacke a 3 skautské družiny. Oddielovým vedúcim je od roku 2014 Igor Caban. Naša skautská klubovňa, v ktorej sa pravidelne stretávame, sa nachádza na najvyššom kopci v meste – na Máji, v bloku A. Logo oddielu vyobrazuje lipový list, ktorý má na svojej ľavej strane krivky skautskej ľalie. Uprostred neho sa nachádza dvojkríž, symbolizujúci našu vlasť – Slovenskú republiku.

DRUŽINY

LASICE
ČERVENÉ PANDY
SOVIČKY
LOS AMIGOS
VYDRY
vĺčatá a včielky

ČERVENÉ PANDY

Družinu Červených pánd tvorí 8 dievčat a 3 chlapci vo veku 9-10 rokov na čele s radkyňou Baškou. Máme tu 3 najväčšie fanúšičky BTS Ninu, Emu a Sašku, večne živú Zuzku, usmievavú Simu, poslušnú Emku, gymnastku Corinnu, kreatívnu Magdu, milovníka Červených pánd Alexa, šikovného Samka a Ondrejka, fanúšika Harryho Pottera. Na družinovkách sa venujú rôznym aktivitám, najviac sa však opierajú o témy z príručky Slobodný lovec a Mauglí človek. Ale vždy predtým než niečo začnú, si dajú krátku hru na rozšantenie.

vĺčatá a včielky

LASICE

Ahojte, naša družina sa volá Lasice. Tvoria ju tí najmenší skautíci v našom oddiele. Dohliada na nich Anička s pomocníkmi Laurou a Matesom. Začíname sa učiť základy skautingu a zažívame spolu svoje prvé skautské dobrodružstvá. Nuda pre nás neexistuje, sme hraví a plní života. 🙂

vĺčatá a včielky

VYDRY

My sme Vydry, ktoré vedie Marťan spolu so Zuzkou. Je nás päť chlapcov a sme vo  vĺčiackom veku. Naši členovia sú: futbalista Karol, stále energický Henrich, vždy usmiaty a dobre naladený Tomáš, šikovný Matúš a milý Oliver. Sme veľmi energická družina, ktorá ide do všetkého naplno. Začali sme spoznávať skauting, a to (nielen) s pomocou príručky Nováčik.

skauti a skautky

SOVIČKY

Ahojte, sme Sovičky – rôznorodá družina v skautskom veku. Našu družinu tvoria prevažne dievčatá, no medzi nami nájdete aj pár chlapských rúk. Záujmy našich členiek sú napríklad volejbal, gymnastika, spev, horolezectvo, či čítanie kníh. Na druhej strane naši chlapci obľubujú hokej, airsoft a programovanie na počítači. Radi spolu trávime čas a zabávame sa pri rôznych príležitostiach. Sme veselá a aktívna družina a radi medzi sebou privítame nových členov.

rangeri a rangerky

LOS AMIGOS

Rangerská patrola dnes už rozlietaných amígov, ktorí sa naplno vrhli do vedenia svojich družín a ďalších funkcií – takto by nás opísala naša radkyňa Katka. Nenahraditeľné Anička, Baška, Laura, Marťan, Zuzka a statoční Chorche a Mates – takto znejú mená už dávno zabehnutých členov našej rangerskej patroly, ktorí dnes už každodenne hľadajú samých seba na ceste životom a napredovanie držia vo svojich vlastných rukách.

HARMONOGRAM DRUŽINOVIEK

Vĺčatá a včielky

Štvrtok: 16:00 – 17:00 VYDRY
Piatok:
16:00 – 17:00 ČERVENÉ PANDY       
Piatok: 17:10 – 18:10 LASICE

Skauti a skautky

Utorok: 16:30 – 18:00 SOVIČKY

Rangeri a rangerky

Piatok: 14:00 – 15:30 LOS AMIGOS

Z NAŠEJ KRONIKY

PRVÍ ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI VODCOVSKEJ LESNEJ ŠKOLY

Hurá! Máme prvého vodcu a prvú vodkyňu! Kurz SELŠ 2021, so záverečnými skúškami v roku 2022, zdolal Tomáš a tým sa stal prvým členom v našom oddiele s dekrétom vodcu. Krátko po ňom úspešne ukončila Lesnú školu Safari Dominika, čím sa stala prvou skautkou vo vodcovskej pozícii v našom oddiele. Na konci roka 2022 sa k nim pridal aj Miro, ktorý svoje vodcovské schopnosti obhájil na VLŠ Planéta.

2022
PRVÍ ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI LÍDERSKEJ RANGERSKEJ ŠKOLY

Dominika a Tomáš rozšírili obzory v našom oddiele o niečo viac. Po 3 náučných častiach Vulkánu, si svoje vedomosti overili na skúškach v Banskej Štiavnici.

2019
PRVÍ ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI RADCOVSKÉHO KURZU

Po úspešne zložených skúškach sa z chaty Kanné vrátili naši prví traja radcovia - Dominika, Katka a Lukáš.

2015
PRVÝ LETNÝ TÁBOR

Náš prvý vlastný letný tábor (OTANKA) sa konal v Hudcovciach.

2015
ZALOŽENIE 1. ODDIELU LIPY

30. január bol pre nás významný deň - deň zaregistrovania sa do Slovenského skautingu. K 1. februáru vstúpilo do Slovenského skautingu a súčasťou nášho oddielu sa stalo 15 žiakov.

2014
SKAUTSKÝ KRÚŽOK NA ZŠ SÍDLISKO II

Na základnej škole Sídlisko II prvýkrát do ponuky krúžkov pribudol skautský, ktorý si hneď získal zopár záujemcov. Pod vedením Tanky, Anny Treľovej, sa títo žiaci stali základným kameňom pre začiatok III. etapy skautingu vo Vranove.

2013
POSLEDNÝ TÁBOR II. ETAPY

Pod vedením manželov Treľových, spolu s Katkou Konečnou – vodkyňou oddielu v Slovenskej Kajni - sa organizoval posledný tábor tohto obdobia. Vedenie potom prebral Martin Raškovský.

2000
ÚČASŤ NA SVETOVOM JAMBOREE

Dvaja chlapci, Michal Hatala a Martin Adam, sa zúčastnili Svetového jamboree.

1995
ÚČASŤ NA EURÓPSKOM JAMBOREE

Okrem toho, že naši skauti sa pravidelne zúčastňovali slovenských jamboree, v roku 1994 sa Michaela Treľová a Ivana Burdová, ako členky zboru vo VT, zúčastnili Európskeho jamboree v Holandsku.

1994
ABSOLVOVANIE VODCOVSKEJ LESNEJ ŠKOLY

Treľo absolvoval Vodcovskú LŠ v 1992 v Žiline a v tom istom roku A. Treľová v Kubrici pri Trenčíne.

1992
OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU

V okrese Vranova nad Topľou sa podarilo obnoviť skauting 3. apríla 1991. Manželia Michal Treľo a Anna Treľová zaregistrovali 1.zbor skautov a skautiek.

1991
OBNOVENIE SKAUTINGU PO 2. SVETOVEJ VOJNE

Vranovský zbor vtedy tvorilo 120 členov a pozostával z 2 oddielov chlapcov a 1 oddielu dievčat. Vodcom zboru bol Dezider Zboray. Zbor si neďaleko Vranova vystaval aj chatku, ktorú však nakoniec museli zbúrať, aby nepadla do rúk komunistom.

1947
PRVÝ SKAUTSKÝ ODDIEL VO VRANOVE

Založil ho Vojtech Štofko - prvý vodca neskoršieho zboru. Postupne vo Vranove vzniká zbor Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej.

1927

NÁŠ PRÍBEH

OD ROKU 1927

Aj napriek tomu, že skauting na východnom Slovensku pôsobil už od roku 1914, vo Vranove vzniká prvý skautský oddiel až v roku 1929. Založil ho Vojtech Štofko (bližšie informácie o ňom nájdete nižšie). Nápomocný mu bol učiteľ p. Zboray, ktorý neskôr – v roku 1937 – bol menovaný za zborového vodcu. Postupne vo Vranove vzniká zbor Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej. Vznikli 2 oddiely skautov vedené Vojtechovým bratom – Leom Štofkom a Havlíkom. Neskôr vzniká i oddiel skautiek Zväzu (vodkyňa oddielu – Žofia Štofková), aj oddiel SKS.

Ako uvádza V. Štofko vo svojej knihe „Z horárne“, spočiatku ľudia skautingu nedôverovali. Mali zlé skúsenosti s červenými skautmi z Michaloviec (zrejme SSP), ktorí sa dopustili výtržnosti počas cirkevných slávností. V knihe sa spomína aj fakt, že zväzových skautov sa snažili „prelanáriť“ do Slovenského katolíckeho skautingu (SKS). Bližšie informácie o katolíckych skautoch vo Vranove však nemáme. Pravdepodobne samostatnú odbočku SKS vo Vranove nevytvorili.

Vojtech Štofko (* 1910  † 2004) – skautovať začal počas štúdia v Košiciach v roku 1927. Po návrate domov založil zväzový skauting vo Vranove nad Topľou, stal sa vodcom zboru a zástupcom okresného spravodajcu. Po vojne ako poštový úradník pôsobil v Prešove. Do obnovy skautingu v rokoch 1945 a 1968 sa nezapojil. Registroval sa až v 90-tych rokoch, keď počas akcie Betlehemského svetla natrafil na skautský stánok. Potom až do svojej smrti bol členom klubu OS v 49.zbore Prešov. Patril medzi najstarších registrovaných skautov v Slovenskom skautingu.

Zo zdrojov sa dozvedáme:
Časopis Vůdce č.7-8/roč. XIII  z roku 1933 uvádza, že 2. mája bol náčelníctvom udelený bronzový odznak Havlíkovi za junácky čin.
Podľa údajov z knihy „Ha-Šomer ha-ca′ir“ história hnutia oddielu židovských skautov vznikla vo Vranove v prvej polovici 30-tych rokov.

Skauting na Slovensku bol trikrát úradne zakázaný. Prvýkrát v roku 1938 ľudáckou autonómnou vládou.

OD ROKU 1947

Po vojne začalo postupné obnovovanie skautingu na celom Slovensku. V roku 1947 bol skauting obnovený aj vo Vranove. Vranovský zbor vtedy tvorilo 120 členov a pozostával z 2 oddielov chlapcov a 1 oddielu dievčat. Vodcom zboru bol Dezider Zboray, jeden z oddielov viedol Štefan Košický, ktorý sa v dobe 9.-20.7.1948 zúčastnil Lesnej školy v Hodruši. Ďalšími činovníkmi boli Činčárová i lekárnik  J. Gál.
Zbor si neďaleko Vranova vystaval aj chatku, ktorú však nakoniec museli zbúrať, aby nepadla do rúk komunistom.

OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU - 1989

Pádom moci komunistickej strany 17.11.1989 začína v Československu demokratizačný proces.
Dňa 5.12.1989, len pár týždňov po páde socialistického režimu, náčelníctvo Slovenského Junáka z rokov 1968-70 oznámilo ministerstvu vnútra a životného prostredia SSR obnovenie skautskej organizácie na Slovensku a 13.12.1989 zahájenie jej činnosti.

Prípravný výbor, v zložení: náčelník SJ Dr. I. Janček, Dr. O. Ďurčanský, Ing. A. Androvič, Ľ. Naništa, Dr. Turi-Nagy, a Ing. V. Václav, poveril činovníkov na obnovu skautingu v jednotlivých okresoch. V tej dobe bolo v Slovenskej republike 37 okresov a už v marci 1990 bol skauting obnovený v 20 z nich.
V okrese Vranova nad Topľou sa podarilo obnoviť skauting 3.4.1991. Manželia Michal Treľo a Anna Treľová, za pomoci bratov Bočáka z Michaloviec a Lipovca zo Slovenskej Kajne, zaregistrovali 1.zbor skautov a skautiek.
M. Treľo absolvoval Vodcovskú LŠ v 1992 v Žiline a v tom istom roku A. Treľová v Kubrici pri Trenčíne.
V rokoch 1993 – 1995 pracoval v 1.zbore skautov a skautiek Miroslav Vovolka.
A. Treľová, ako vodkyňa Dievčenského kmeňa na Slovensku, organizovala v rokoch 1998 a 1999 Dievčenské lesné školy v Jaďovej.

Jamboree sa v skautingu chápe ako stretnutie skautov. Okrem toho, že naši skauti sa pravidelne zúčastňovali slovenských jamboree, v roku 1994 sa Michaela Treľová a Ivana Burdová, ako členky zboru vo VT, zúčastnili Európskeho jamboree. O rok na to sa dvaja chlapci, Michal Hatala a Martin Adam, zúčastnili Svetového jamboree. Obe tieto stretnutia sa konali v Holandsku.

Významnou udalosťou v tomto období bolo stretnutie bývalých sestier a bratov vranovského oddielu Junáka po polstoročí, ktoré organizoval Š. Košický – skautský vodca z obdobia 1968-69.

V roku 2000 sa organizoval posledný tábor tohto obdobia, ktorí organizovali manželia Treľoví, spolu s Katkou Konečnou – vodkyňou oddielu v Slovenskej Kajni.
Vedenie potom prebral Martin Raškovský, v spolupráci s bratmi Balberčakovými a p.Fialom, ktorí pôsobili pri farnosti Sever.

NÁŠ ODDIEL - 1.ODDIEL LIPY VRANOV NAD TOPĽOU

„V roku 2014 sme začali v mojom ponímaní III. etapu. Predchádzala tomu ročná snaha – snaha nájsť vhodných mladých ľudí, ktorí sú stotožnení so skautskými princípmi, ktorým nie je ľahostajná výchova detí a chcú tejto výchove venovať svoje úsilie. Väčšina mi dá za pravdu, že to nie je jednoduché. Ale všetko má svoj čas a ako hovorí skautský brat Číňan – na pílu netreba tlačiť.
Zrnká skautskej výchovy vyklíčili. Majo Varchol a Igor Caban, ktorí skautovali v II. etape sa odhodlali zasvätiť kúsok (alebo skôr kusisko) svojho života skautskej práci s deťmi. Vyzeralo to sľubne a tento pohľad sa nám nezmenil dodnes.
Deti sú krásne bytosti a to aj napriek tomu, že ich musíme veľa napomínať, motivovať, podnecovať, ale aj počúvať, chápať. Začali sme skautským krúžkom s malým počtom žiakov na ZŠ Sídlisko II a vďaka snahe, odhodlaniu, skúseností a ľudí okolo, ktorí pomáhajú, sa nám podaril založiť oddiel s viac ako 40 registrovanými členmi. Každá snaživá a oddaná osobnosť v 1.oddieli Lipy Vranov je pre nás prínosom.
Pevne verím, že náš príbeh sa stane nielen rozprávkou s krásnym príbehom, ale aj špirálou, ktorá bude mať stále väčší a kvalitatívnejší záber. Táto etapa bude etapou prirodzeného vývoja a lásky,“ doplnila Tanka.