zonerama2

Čo je skauting?

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou, stanovenou zakladateľom hnutia – Róbertom Baden-Powellom.

 

  • Moderná organizácia pre mladých ľudí (a pre dospelých s mladým duchom)

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes združuje viac ako 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

 

  • Výchova k osobnosti a formovanie hodnôt

Skauting dáva deťom a dospievajúcim schopnosti, ktoré sú dôležité pre ich budúce uplatnenie v profesijnom i osobnom živote – aj pre spoločnosť ako celok. V skautingu sa človek učí spoznávať samého seba, pracovať na sebe, získava vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Skauting je cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, či povedať si svoj názor, zdokonaľuje schopnosť tímovo spolupracovať, rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, rozhodovať sa v krízových situáciách, naučiť sa využiť svoj voľný čas pozitívne a žiť v súlade s prírodou.

Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:

  • aktívny pobyt v prírode (napr. turistika, táborenie) a ochrana prírody (napr. zber odpadkov, čistenie studničky),
  • fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
  • prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),
  • prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),
  • inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec),
  • rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),
  • priateľská pomoc rovesníkov, starších členov, ale i dospelých.

Viac o výchove skautingu – tu.

 

  • Program – družinovky, oddielovky, výlety, viacdenné výpravy, tábory

Skautský život prebieha v malých skupinách – družinách (6 – 8 členov), ktoré sa pravidelne stretávajú raz do týždňa. Jednotlivé družiny spolu tvoria oddiel (30+ členov), ktorý poskytuje pre družiny spoločné jednodňové i víkendové výpravy do blízkeho i vzdialeného okolia, či pobyty na chatách. Letné prázdniny si skauti nevedia predstaviť bez tábora. Tábor predstavuje jeden až dva týždne spoločného nažívania bez rodičov, v prírode, s nekonečnými zážitkami.
Každoročne skauti usporiadajú pod vedením dospelých skautských vodcov, pracujúcich na dobrovoľníckej báze, vyše 200 táborov a 350 viacdňových podujatí pre tisícky mladých ľudí po celom Slovensku.

Viac o skautskom programe – tu.

Pridaj komentár