O našom oddiele

Náš oddiel vytvára priateľstvá a ponúka dobrodružstvá už od roku 2014. Skauting vo Vranove nad Topľou má však oveľa dlhšiu históriu, (prečítať si ju môžete tu).

Názov nášho oddielu – Lipy – je odvodený od listnatého stromu, ktorý si v centre mesta Vranov n.T. píše už veľmi dlhý príbeh svojho života. No nesie so sebou silné posolstvo:
Lipa je strom s pevnými koreňmi sťa naša história, na ktorú by sme rozhodne nemali zabúdať. Táto drevina zároveň vyrastá do výšin – pripravuje sa na budúcnosť. Jej veľká koruna, tvorená mnohými konármi, ktoré v súdržnosti drží pevný kmeň, nám pripomína celosvetovú organizáciu skautingu. Lipové listy v tvare srdca symbolizujú lásku a priateľstvo, ktoré vládne medzi všetkými skautmi po celom svete.

Výsledek obrázku pro skauti vranov logo

Logo” nášho oddielu vyobrazuje práve lipový list, ktorý má na svojej ľavej strane krivky skautskej ľalie. Uprostred neho sa nachádza dvojkríž, smybolizujúci našu vlasť – Slovenskú republiku.

Naša oddielová klubovňa, v ktorej sa pravidelne stretávame, sa nachádza na najvyššom kopci vo Vranove n.T. – na Máji, v bloku A.

Každoročne k nám prichádzajú nové tváre, ktoré sa stávajú súčasťou nášho oddielu a my sa už tešíme na čas, kedy sa k nám pridáš aj ty! 🙂

 

 

… oddielová rada …

Oddielovú radu tvoria dospelí, ktorí vedú oddiel.

 • vedúci oddielu: Igor Caban (Taťka Šmoula)
 • zástupkyňa oddielového vedúceho: Anna Treľová (Tanka)  nositeľka najvyššieho vyznamenania radu Strieborného Trojlístka
 • zástupca oddielového vodúceho: Majo Varchol (Druty)

Ďalší členovia oddielovej rady:

 • Anna Zabloudilová (Zanka) – čestný člen oddielovej rady
 • Ivana Jakubeková (Hviezd-Ička) – oddielová kronikárka
 • Tomáš Škoviera – oddielový fotograf, administratíva
 • Lenka Joneková
 • Eva Mišlaiová
 • Michaela Košalková (Chali)
 • Michal Treľo, ml.

 

 

… družiny …

Skautská družina je v skautingu základnou jednotkou. Je to skupina, ktorú tvorí približne 6-8 členov. Každá družina má svoje meno a špecifické znaky, či vlastnosti. Na čele družiny stojí radca, pomáha mu jeho zástupca. Družina sa pravidelne stretáva na družinovkách, kde sa členovia spoločne zabávajú, šantia, venujú sa skautskému programu a napredujú, čím si vytvárajú pevný team.
V našom oddieli je 6 družín – Bystré Jastraby, Lienky, Medvede, Sovičky ,Veveričky a Žabky.

 

 • Družina Bystrých Jastrabov – Túto družinu tvoria uletení chlapci v začínajúcej puberte – od 10 do 14 rokov. Častokrát sa ich družinovky – v stredu od 16.00 – nesú v znamení futbalu a najhorúcejších noviniek v ňom, no ich prioritou je napredovanie na ceste po Skautskom chodníku, s pomocou príručky Prvý skaut. V tejto družine je Tomáš pomocníkom radcu – Dávida (Žihľavu), šikovníkmi sú však všetci – Juraj (Chorche), Martin (Mates), Mišo (Digitálka), Janík, Tomáš a Robko.

 

 • Družina Lienok – Lienky, ako už aj možno aj z názvu vyplýva, sú naši najmladší členovia. Je to síce veľmi malá skupinka, no zato veľmi hravá, poslušná a plná energie. Tvoria ju Saška, Corinna, Chiara a ich radca Jerguš (Pajcík).

 

 • Družina Medveďov – Ľuboš (Rádio), Karol (Karči), Daniel a Miroslav (Mirek)– to sú mená chlapcov (15-16 rokov), ktorí tvoria túto družinu, pod palcom Ondreja a jeho zástupcu – Jakuba (Barlu). Družinovky, na ktorých sa venujú Skautskému chodníku, mávajú každú stredu od 17.30 v klubovni.

 

 • Družina SovičiekTento milý názov patrí nezbedným, no šikovným vĺčatám a včielkam. Stretávajú sa pravidelne v piatok o 16.30. Do hier pre decká ukrýva ich radca, Lukáš (Sago), spolu s jeho zástupcom, Oliverom, základné znalosti pre život v skautingu a pripravujú im aktivity spojené s napredovaním vĺčat a včielok. Klárka, Čaja, Laura (Ali), Eliška, Orla a traja statoční chlapci – Filipko, Kiko a Janík (ElManzo) majú od 8 do 10 rokov.

 

 • Družina Veveričiek – Túto najpočetnejšiu družinu v našom oddieli tvorí najmä ženské pohlavie. Funguje v priestoroch školy ZŠ Sídlisko 2, kde sa im venuje oddielová zástupkyňa, Tanka. Keďže túto družinu tvoria prevažne úplní nováčikovia, ich program tvorí prevažne spoznávanie skautingu.

 

 • Družina Žabiek – Pod názvom “Žabky” sa skrývajú dievčatá vo veku 11 -14 rokov. Družinu tvorí usilovná Evka, vždy dobre-naladená Maťka, šikovná Anička, športovo-založená Viki a ich radkyňa – Katka, ktorá spravuje aj oddielovú stránku. Na družinovkách, v utorok od 16. hod., sa venujú rôznym aktivitám, najviac sa však opierajú o témy z príručky Prvý skaut. Všetky však hlavne veľa kvákaju pred tým, než niečo začnú robiť.

 

… tradičné akcie …

V každom oddieli sa nájde niečo také, čo by jeho členovia mohli popísať vetou: „To je také naše.” A medzi také vranovské patrí tradičný/-á/-é:

 • Otvorenie skautského roka
 • Hra v meste – koná sa každoročne okolo dátumu narodenín zakladateľa skautingu, Roberta Badena Powella, a jeho manželky, Olave, 22. februára. Tento dátum skauti nazývajú Dňom zamyslenia (angl. Thinking Day), ktorý sa usporadúva pravidelne od r. 1926. My tento deň, kedy máme myslieť najmä na ostatných členov skautského hnutia, už tradične oslavujeme Hrou v meste, počas ktorej sa zamýšľame nad rôznymi otázkami i logickými úlohami, ktoré sa týkajú rôznych oblastí.
 • Letný tábor
 • Potáborové stretnutie
 • Betlehemské svetlo
 • Skautské Vianoce

 

Toto však nie sú ani zďaleka všetky akcie, ktoré náš oddiel usporadúva. Najbližšie akcie nájdeš tu!

Pridaj komentár