Čo je skauting?

  • Moderná organizácia pre mladých ľudí (a dospelých s mladým duchom)

Slovenský skauting dnes združuje viac ako 8 000 chlapcov a dievčat a dospelých dobrovoľníkov. Svojím počtom členov je najväčšou mládežníckou organizáciou na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Skauting pre život: Skauting dáva deťom a dospievajúcim schopnosti a vlastnosti, ktoré sú dôležité pre ich budúce uplatnenie v profesijnom i osobnom živote – aj pre spoločnosť ako celok. Je to predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. V skautingu sa človek učí poznávať samého seba, pracovať na sebe, získava vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

  • Výchova k osobnosti a formovanie hodnôt

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie osobných výziev v staršom veku detí a dospievajúcich – to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách. Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu – priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu.
Skauting je obrovské dobrodružstvo a kopec zábavy a nenahraditeľná partia ľudí so spoločnými záujmami!

Program – družinovky, oddielovky, výlety, viacdenné výpravy, tábory

Skautský život prebieha v malých skupinách – družinách (6 – 8 členov) a oddieloch (do 30 členov), ktoré sa pravidelne stretávajú raz až dvakrát do týždňa. K víkendu a letnému voľnu patria výpravy do blízkeho či vzdialeného okolia, spoznávanie prírody a krajiny. Prázdniny si skauti nevedia predstaviť bez tábora. Dva týždne dobrodružstiev v prírode, vlastnoručne postavený stan, nočná stráž, vzrušujúce hry, prekonávanie samého seba a priateľstvá, čo vydržia – to všetko robí z tábora nezabudnuteľný zážitok na celý život. Každoročne skauti usporiadajú pod vedením dospelých skautských vodcov, pracujúcich na dobrovoľníckej báze, vyše 200 táborov a 350 viacdňových podujatí pre takmer 18 tisíc mladých ľudí.

Pridaj komentár